Naše poslání

Hlavním posláním Asociace je obhajovat a chránit profesní zájmy praktikantů metody Somatic Experiencing® (SE) sdružených v Asociaci Somatic Experiencing České republiky z.s. (ASE ČR). Zároveň chceme prosazovat zejména odborné a legislativní zájmy včetně profesního rozvoje metody v ČR a spolupodílet se na vytváření podmínek k získání plné kvalifikace praktikantů SE. Nedílnou součástí našich aktivit je také péče o odborný růst a profesionální úroveň členů ASE ČR a organizace a podpora celoživotního vzdělávání praktikantů SE. Asociace má také možnost vyjadřovat se k úrovni odborné práce a profesní etiky praktikantů SE s chránit profesní zájmy praktikantů SE v otázkách souvisejících s praktikováním metody SE. Dalším záměrem je spolupracovat se stavovskými a profesními sdruženími u nás i v zahraničí, podávat koncepční, metodické a jiné návrhy příslušným státním orgánům a jiným institucím.
Členství v ASE

Členství v ASE

Nedílnou součástí přihlášky do spolku je i souhlas se Stanovami ASE a Etickým kodexem ASE.

Stáhnout přihlášku