O nás

  Hlavním posláním spolku je:
 1. Obhajovat a chránit profesní zájmy praktikantů metody Somatic Experiencing ® (SE) sdružených v Asociaci Somatic Experiencing České republiky, z.s. (ASE ČR).
 2. Prosazovat zejména odborné a legislativní zájmy včetně profesního rozvoje metody v ČR.
 3. Spolupodílet se na vytváření podmínek k získání plné kvalifikace praktikantů SE.
 4. Pečovat o odborný růst a profesionální úroveň členů ASE ČR, organizovat a podílet se na organizaci celoživotního vzdělávání praktikantů SE.
 5. Vyjadřovat se k úrovni odborné práce a profesní etiky praktikantů SE.
 6. Chránit profesní zájmy praktikantů SE v otázkách souvisejících s praktikováním metody SE.
 7. Působit tak, aby veřejnost byla chráněna před nekvalifikovaným výkonem, který souvisí s aplikací metody SE.
 8. Spolupracovat s dalšími stavovskými a profesními sdruženími u nás i v zahraničí.
 9. Podávat koncepční, metodické a jiné návrhy příslušným státním orgánům a jiným institucím.
 10. Se získanými finančními prostředky hospodařit v souladu s cíli ASE ČR.
 11. Vyvíjet podle potřeby vlastní ediční činnost.

Předsednictvo ASE

 • Mgr. Ing. Zlata Koštejnová – předsedkyně ASE
 • Mgr. Tereza Koryntová 
 • PhDr. Helena Božková, Ph.D.
 • Zia Sluková, Ph.D.
 • Kateřina Caklová, Dis.

Etická komise ASE

 • Mgr. Filip Žitník
 • Mgr. Tereza Koryntová
 •  PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková
 • Bc. Vilma Srovnalová

Revizní komise ASE

 • Mgr. Pavel Spanilý
 • Dagmar Gem Kůrková
 • Ing. Jana Ohanková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *